Beni Hûd Suresi Ve Kardeşleri İhtiyarlattı

Saçlarının ağardığını gören Hz. Ömer peygamberimize bunu hatırlatmıştı da Kutlu Nebi arkadaşının bu sorusuna, şöyle cevap vermişti:

“Beni Hûd suresi ve kardeşleri (Vakıa, Hâkka, Mürselat, Nebe’, Tekvîr, Ğâşiye) ihtiyarlattı”[1] Bu surelerde gerçekleri yalanlayan, Allah’a ve elçilerine başkaldıran geçmiş kavimlerin nasıl helak edildiklerini, kıyametin dehşetli anlarını tasvir eden, diriliş ve hesap günü ile cennet ve cehennemi tasvir eden ayetler yer almaktadır. Nitekim İbn Abbas, Peygamberimize Emr olunduğun üzere dosdoğru ol..[2] ayetinden daha zorlu bir ayet inmediğini, bu yüzden peygamberimizin “Beni Hûd suresi ihtiyarlattı” dediğini bildirir.[3]

Peygamberimizin bu ifadesinde, onun inen ayetleri ne kadar önemsediğini, onları üzerine aldığını ve onların gereklerini yerine getirme endişesi taşıdığını gösterir.

İmanda, ibadette, ahlakta, amelde örneğimiz olan Hz. Peygamber Kur’ân okuma konusunda da bizim en güzel örneğimizdir. O’nun Kur’ân karşısındaki duruşunu şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Peygamber, Kur’ân’ın ilk muhatabıdır.
 2. O, Kur’ân’ı tane tane. ağır ağır, üzerinde dura dura, düşüne düşüne ve ağlaya ağlaya okurdu.
 3. Resul-ü Ekrem Efendimizin gündüzünde olduğu gibi gecesinde de Kur’ân okumaya ayırdığı bir zaman dilimi vardı.
 4. Peygamber, her fırsatta, her yerde ve çokça Kur’ân’ı okuyan; Kur’ân ise düşünce, inanç, ahlak ve eylem planında Hz. Peygamberi dokuyan bir mesajdı.
 5. Kendisine yöneltilen sorular, onun dilinde Kur’ân ayetleriyle cevap bulurdu.
 6. Peygamber Efendimiz, okuyup anladığı Kur’ân’ı yaşıyordu.
 7. Başkasından Kur’ân dinlemek de Efendimizin çok hoşuna giderdi.
 8. Rabbinden Cibril vasıtasıyla Kur’ân’ı alırken de, daha sonra onu okurken de o, derin bir hudu ve huşu içerisinde olur, ilahi kelama saygısı her halinden belli olurdu.
 9. Kur’ân’ın tespiti için gerekli ilk önlemleri o almış ve sağlığında Kur’ân tespit edilmişti.
 10. Kur’ân, onun için anlaşılmaz, yaşanmaz ve sıkıntıya uğrayacağı bir kitap değildi.
 11. Kur’ân efendimizin her şeyi idi.

Bizler de aynı ruhla Kur’ân’ı okumalıyız. Onun bütün ayetlerini, kendimize iniyormuş gibi okumalıyız. Küfürle ilgili ayetleri, şirkle, nifakla ilgili ayetleri dahi. Acaba bizde küfür, şirk, nifak alametleri mi var düşüncesiyle okumalıyız. Cennetliklerle ilgili ayetleri üzerimize alıp ümitle kendimizi cennete hazırlamalı; cehennemliklerle ilgili ayetleri de üzerimize alıp endişe ile ona karşı tedbirimizi almalıyız. Tıpkı sahabenin yaptığı gibi. Onlar bütün ayetleri öncelikle kendi üzerlerine alıyorlardı.

Nitekim İbn Abbas’ın bu konudaki şu uyarıları oldukça dikkat çekicidir:

Bir gün Kur’ân’ın Tercümanı olan o büyük sahabî, yanında bulunanlara Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır[4]  ayetlerinden ne anladıklarını sormuştu. Orada bulunanlar, bu ayetler Kitap Ehli hakkında indi dediklerinde o onları şöyle uyarmıştı:

Siz ne iyi insanlarsınız! Tatlı ve güzel şeyler sizin olsun, acı ve çirkin şeyler de Kitap Ehline kalsın! Hayır hayır, kim ki Kitap Ehli gibi, Allah’ın hükümlerini inkar ederse kâfir olur, inandığı halde uygulamazsa zalim ve fasık olur.[5]

Evet, bizler de bu duyarlılıkla Kur’ân’ı okuduğumuzda göreceğiz ki Kur’ân bize kolaylaştırılacaktır. Onu okumak, onu anlamak ve yaşamak kolay gelecektir. O zaman belimizi büken ağırlıkların kaldırılıp hafiflediğini göreceğiz. Nitekim Rabbimiz öyle buyurmuyor mu:

Andolsun ki Biz öğüt alınsın diye Kur’ân’ı kolaylaştırdık. Var mı öğüt alan?[6]

Bilindiği gibi bu yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ân Yılı ilan etmiş bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Kutlu Doğum Haftasının Kur’ân ile tanışmaya, Kur’ân’lı olmaya, Kur’ân ile yaşamaya bir başlangıç olmasını temenni ederken, Kur’ân’ın ilk muhatabı olan Peygamberimizin Kur’ân karşısındaki duruşunu iyi okuyup değerlendirmemizin gerektiğini düşünüyoruz. Yaşayan Kur’ân Efendimize sonsuz Salat ü Selam. Her yılımız ve her ânımız Kur’ân yılı ve ânı olsun Vesselam.

[1] İbn Kesîr, Tefsîr, II, 435; Tirmizi, Tefsir, 56/6.

[2] 11 Hûd 112.

[3] Hâzin, Lübâbü’t-Te’vîl,  III, 367; Beydavî, Envârü’t-Tenzîl, III, 367.

[4] 5 Madi 44, 45, 47.

[5] Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 616.

[6] 54 Kamer 17, 22, 32, 40.

 

Prof. Dr. Ali AKPINAR
Konya İl Müftüsü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın