2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Açılış Programı Yapıldı

2016-2017 Eğitim – Öğretim yılı Kur’an Kursları açılış programı, 26 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da Karatay İlçesi Uluırmak Nuraniye Kur’an Kursu’nda gerçekleşti.

Programa Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Karatay İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Arslantürk, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler, öğrenci velileri, dernek yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Kur’an Tilaveti ile başlayan açılış programında konuşan S Karatay İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Arslantürk, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek “Kur’an kurslarımıza emeği geçenlere ve bu işe gönül verenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. “dedi.

Arslantürk’ün konuşmasının ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar ise şunları kaydetti.

“Nazil olmaya başladığı ilk andan itibaren insanlığı okumaya; düşünmeye ve akl-ı selim ile hareket ederek doğru olanı benimsemeye sevk eden Kur’an-ı Kerim, inancı ibadet ve ahlakla bütünleştirerek hayatımıza rehber olmakta, tüm insanlığı hak ve hakikate çağırmaktadır.

Kur’an-ı Kerim insanlığa yük ve sıkıntı olsun diye değil, doğru yola kılavuzluk etmek, ümit vermek, huzur ve mutluluk kazandırmak üzere; öğüt, uyarı ve rahmet olarak gönderilmiştir. (Âl-i İmran, 138; Tâhâ, 1-3) Kur’an-ı Kerim’in hikmet dolu mana ufkunda rahmet ve bereketi yakalamaya çalışmak, onu okumak, anlamak ve yaşamak, insanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmasının ve kurtuluşa ermesinin yegâne yoludur. Kur’an-ı Kerim  bunun için rahmettir, şifadır, aydınlıktır.

Yüce Allah onu; maneviyat eksikliğiyle daralan kalplere şifa, ahlaki değerlerin zaafa uğramasıyla bunalan gönüllere deva, kalplerin kirlerini silmek için cila, ders almak isteyenler için öğüt ve hidayet rehberi (Bakara, 2) olarak göndermiştir.

Kur’an-ı Kerimi okuyup, onun muhtevasını öğrenmeye çalışmak, her Müslüman için önemli bir görevdir. Yüce Allah, “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”(Saad, 29) buyurmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) de Kur’an okuyan ve hükümlerini öğrenenlerin faziletine dikkat çekerek, “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir” buyurmuşlardır.

Değerli Kardeşlerim,

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu din konusunda aydınlatma görevi kapsamında Kur’an kursu hizmeti sunmaktadır. Kur’an Kurslarımızda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 26.09.2016 Pazartesi  günü başlayacak olup öğrenci kayıtları halen devam etmektedir.

17.09.2011 tarih ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile geçici 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasıyla, yaygın din eğitiminde yaş sınırlaması sona ermiştir. Söz konusu düzenleme sayesinde, yaygın din eğitimi almak isteyen küçük çocuklar, velisinin muvafakatine bağlı olarak Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Tüm Kur’an Kurslarında “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı” (Temel Eğitim, Ek Eğitim) dönem esasına göre uygulanacaktır.

Buna göre;  Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları Dönem ve Kayıt Tarihleri:

  1. Dönem          26 Eylül 2016- 27 Kasım 2016 (Kayıtlar:19-28 Eylül 2016)
  2. Dönem          28 Kasım 2016-22Ocak 2017 (Kayıtlar:21 Kasım-30 Kasım 2016)
  3. Dönem          06Şubat 2017-02Nisan 2017 (Kayıtlar: 30 Ocak-08 Şubat 2017)
  4. Dönem          03 Nisan 2017-28Mayıs 2017(Kayıtlar 27 Mart-05 Nisan 2017)

Hafızlık İle Hafızlık Tekrar ve Talim Programı Dönem ve Kayıt Tarihleri:

  1. Dönem           06 Haziran 2016-02 Ekim 2016     (Kayıtlar:30 Mayıs-08 Haziran 2016)
  2. Dönem           03 Ekim 2016-29 Ocak 2017          (Kayıtlar:26 Eylül -05 Ekim 2016)
  3. Dönem           06 Şubat 2017-04 Haziran 2017   (Kayıtlar: 30 Ocak-08 Şubat 2017)

Hafızlık Temel Öğretim Programı Dönem ve Kayıt Tarihleri:

  1. Dönem          06 Haziran 2016- 25 Eylül 2016(Kayıtlar: 30 Mayıs-08 Haziran 2016)
  2. Dönem          03 Ekim 2016 – 22 Ocak 2017(Kayıtlar: 26 Eylül-05 Ekim 2016)
  3. Dönem          06 Şubat 2017-28 Mayıs 2017  (Kayıtlar: 30 Ocak- 08 Şubat 2017)

tarihleri arasında bütün Kur’an Kurslarımızda uygulanacaktır.

Her dönem sonunda, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere “Katılım Belgesi”,
4 dönemi bitirenlere ise yapılacak sınav sonucunda “Başarı Belgesi” verilecektir.

21 Temmuz 2012 tarihli ve 28360 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in”15’nci maddesinin (a) bendi, 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 32/3’le değiştirilmiştir. Buna göre; imam-hatip ortaokuluna devam edenlerle birlikte diğer ortaokula devam edenlere de belgelendirmeleri halinde hafızlık eğitimi için bir yıl ara verme imkânı sağlanmıştır. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu’nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır.

Değerli Kardeşlerim,

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen engelli vatandaşlarımızdan;

Görme Engelliler;     (Bayan)  Meydanlı  Kız Kur’an Kursunda

Bedensel Engelliler; (Bayan) Hacıveyiszade Camii altında  eğitim-öğretim göreceklerdir.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında İlimiz genelinde 840 Kur’an kursu hizmet vermiş, 1363 Öğretici görev yapmış, 25.132 öğrenci öğrenim görmüş, 1531 öğrenci de hafızlığa çalışmıştır. 416  öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazanmıştır.

Yine bu yıl, mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkanı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri İlçe Müftülüklerince eğitim verecek Kur’an Kursları belirlenecektir. Açılan bu kurslar müftülük web sitesinden ilan edilecektir.

Başkanlığımızca belirlenen kriterler çerçevesinde Kur’an kurslarımızda 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim programları uygulanacaktır.

A, B, C grubu Kur’an kursları dışında ihtiyaç odaklı öğretim programları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları (Türkiye Diyanet Vakfı Öğrenci Konuk Evleri, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile Müftülüklerce uygun görülen mekânlarda D grubu kurslar açılabilecektir.

Kur’an kurslarımızda eğitim-öğretimin etkinliğini artırmak amacıyla, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun”, “Kardeş Kur’an Kursu”, “Her Ay Bir Konu Bir Konuk”, “Kariyer Günleri”, “Geleceğimle Buluşuyorum”  ve “Yüz Yatılı Hafızlık” konulu projeler hayata geçirilmiştir.

İlimiz Merkez İlçelere bağlı yatılı Kur’an kurslarımızda eğitim gören öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla, Başkanlığımız tarafından Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen görevlendirilmiştir.

“Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3. bendine göre çeşitli nedenlerle Kur’an Kurslarına gelemeyen veya din eğitimi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlarımız için uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına ait mekânlarda, müftülüğün teklifi, mülki amirin onayı ile Kur’an kursu hizmetleri verilebilecektir. Bir yerde kurs açılabilmesi için 12 öğrencinin veya velisinin başvurması yeterlidir.

Peygamber efendimiz’ in (SAV) “Bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras, iyi bir isimle güzel bir terbiyedir” (Tirmizi, Birr, 33)  hadis-i şeriflerini dikkate alarak muhterem halkımızın,  çocuklarının dini eğitim ve terbiyesine özen göstermelerini ve eğitim süreci içerisinde çocukları ile yakinen ilgilenmelerini bekliyoruz.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Kur’an kurslarımızın, milletimiz memleketimiz özellikle Konya’mız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eder,  öğrencilerimize ve öğreticilerimize başarılar dilerim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın