Proje Destekçileri
  • "Alo Kur'an Öğreniyorum" Projesine İlgi Büyüyor

  • Mesai Saatleri Sonrası Açılan Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

  • 68 Yaşında Hafız Oldu, Belgesini İl Müftüsü'nden Aldı

  • Mesai Saatleri Dışında Açık Olan Kur'an Kurslarımız

  • 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı Yapıldı

Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Fatır 29/35
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helâl olmaz. Buhârî, Edeb, 57, 58.
Fazîlet, en iyi maldır. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Akıl, en güzel zînettir. İlim, en şerefli meziyettir. Hz. Ali (r.a)