Proje Destekçileri
  • "Alo Kur'an Öğreniyorum" Projesine İlgi Büyüyor

  • Mesai Saatleri Sonrası Açılan Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

  • 68 Yaşında Hafız Oldu, Belgesini İl Müftüsü'nden Aldı

  • Mesai Saatleri Dışında Açık Olan Kur'an Kurslarımız

  • 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı Yapıldı

İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah'a döner. Şura 42/52-53
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helâl olmaz. Buhârî, Edeb, 57, 58.
Fazîlet, en iyi maldır. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Akıl, en güzel zînettir. İlim, en şerefli meziyettir. Hz. Ali (r.a)